Nämä suunnitelmat käsitellään sukukokouksessa kesällä 2023. Sukukokous lopullisesti määrittää näiden sisällön. Tule mukaan päättämään!

Toimintasuunnitelman luonnos kalenterivuosille 2024-2025

Pyritään toteuttamaan seuran sääntöihin 2 ja 3 pykälään kirjattua sukuseuran tarkoitusta. 

§ 2 .
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. 

§ 3 .

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään 

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia 
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta 
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon 
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä 
  • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä. 

Keskitytään sukutietojen keräämiseen.   

Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja seuraava sukukokous järjestetään 2025. 

Kerätään sukuseuran jäsenrekisteriin jäsenten sähköpostiosoitteita. 

Pyritään siihen, ettei yksikään nykyinen seuran jäsen jäisi pois sukuseurasta.  Pyrimme parantamaan tiedottamista ja esillä olemista esimerkiksi sosiaalisen mediassa ja sen avulla.  Tiedottamisessa ollaan entistä aktiivisempia. Lähetetään jäsenille jäsenkirjeitä ja sähköpostia.  Pidetään yllä sukuseuran Internet - ja Facebook -sivuja. 

Pyritään järjestämään sukuristeily tai muu sukuseuran matka kesällä 2024.  Tapahtuman yhteydessä voi olla myös kokous, jos se tuntuu tarpeelliselta. 

Tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia Kekäle-sukuseuran kanssa.  Valmistellaan mahdollinen yhteistyöehdotus seuraavan sukukokouksen päätettäväksi. 

Kannustetaan seuran jäseniä jäsenhankintatyöhön.  Uusien jäsenten ja uusien hallitusjäsenten etsiminen on tärkeää ja siinnä riittää tehtävää kaikille seuran jäsenille.  Uudet jäsenet otetaan innolla vastaan ja kaikki halukkaat koulutetaan kullekin mieluiseen tehtävään.  Kaikille löytyy mielekästä ja mukavaa tekemistä. 

Hallituksen esitys budjetiksi kalenterivuosille 2024-2025

Sukuseuran toimintaa rahoitetaan myymällä seuran tuotteita, varsinkin uutta sukukirjaa "Tulen tähteet II", järjestämällä arpajaisia sekä jäsenmaksulla. Jäsenmaksuksi ehdotamme 20€/vuosi/jäsen. Kannattaisi kerätä vain joka toinen vuosi ==> 40 €/2 vuotta! Keräyskulut ovat nousseet, postimaksut ovat nousseet, pankin kulut ovat nousseet!

Talousarvioehdotus vuosille 2024 – 2025 sekä toteutunut v 2021 ja 2022 (tähän myöhemmin)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

v 2021

*

v 2022

*

v 2023

*

v 2024

*

v 2025

 

TULOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenmaksut

 

1421,82

 

80,00

 

1000,00

 

1000,00

 

 1000,00

 

Sukutuotteet/myynnit

 

184,00

 

85,00

 

200,00

 

200,00

 

 200,00

 

Muut tuotot

 

492,90

 

60,00

 

0,00

 

50,00

 

 0,00

 

Korot

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 0,00

 

Sukukirja

 

1000,00

 

500,00

 

400,00

 

400,00

 

 400,00

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komissiot/hyvitykset

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00 

 

arpajaistuotto

 

0,00

 

0,00

 

200,00

 

 0,00

 

200,00 

 

Yhteensä

 

3098,72

 

725,00

 

1800,00

 

1650,00

 

1800,00 

 

MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sukukokous

 

0,00

 

0,00

 

300,00

 

0,00

 

300,00 

 

matkat

 

248,16

 

1254,66

 

500,00

 

400,00

 

500,00 

 

Ostot

 

 

 

168,00

 

 

 

 

 

 

 

myyntiin

 

136,82

 

184,59

 

100,00

 

100,00

 

100,00 

 

toimistokulut

 

0,00

 

0,00

 

350,00

 

350,00

 

350,00 

 

muut kulut

 

473,60

 

74,70

 

200,00

 

200,00

 

200,00 

 

pankki kulut

 

592,22

 

203,41

 

350,00

 

350,00

 

350,00 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukukirja

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00 

 

Yhteensä

 

1450,80

 

1885,36

 

1800,00

 

1400,00

 

1800,00 

 

Voitto/tappio

 

+1647,92

 

-1160,36

 

+0,00

 

+150,00

 

 +/- 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Sukuseuran talouden ennakkonäkymät v. 2024 -2025

Postitusmäärät pienenevät / lähetettävä kirjeposti kuitenkin kallistuu vaikutus +/- 0

Pankkikulut kasvavat - pankit ahneempia jatkossa.

Hallituksen kokoukset / omat tilat (vain matkakuluja) 

Kirjan myyntituloja voi tulla vielä vähän vuosina 2024 ja 2025.