Nämä suunnitelmat käsitellään sukukokouksessa kesällä 2021. Sukukokous lopullisesti määrittää näiden sisällön. Tule mukaan päättämään!

Toimintasuunnitelman luonnos kalenterivuosille 2022-2023

Pyritään toteuttamaan seuran sääntöihin 2 ja 3 pykälään kirjattua sukuseuran tarkoitusta. 

§ 2 .
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. 

§ 3 .

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään 

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia 
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta 
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon 
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä 
  • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä. 

Keskitytään sukutietojen keräämiseen.   

Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja seuraava sukukokous järjestetään 2023. 

Kerätään sukuseuran jäsenrekisteriin jäsenten sähköpostiosoitteita. 

Pyritään siihen, ettei yksikään nykyinen seuran jäsen jäisi pois sukuseurasta.  Pyrimme parantamaan tiedottamista ja esillä olemista esimerkiksi sosiaalisen mediassa ja sen avulla.  Tiedottamisessa ollaan entistä aktiivisempia. Lähetetään jäsenille jäsenkirjeitä ja sähköpostia.  Pidetään yllä sukuseuran Internet - ja Facebook -sivuja. 

Pyritään järjestämään sukuristeily tai muu sukuseuran matka kesällä 2022.  Tapahtuman yhteydessä voi olla myös kokous, jos se tuntuu tarpeelliselta. 

Tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia Kekäle-sukuseuran kanssa.  Valmistellaan mahdollinen yhteistyöehdotus seuraavan sukukokouksen päätettäväksi. 

Kannustetaan seuran jäseniä jäsenhankintatyöhön.  Uusien jäsenten ja uusien hallitusjäsenten etsiminen on tärkeää ja siinnä riittää tehtävää kaikille seuran jäsenille.  Uudet jäsenet otetaan innolla vastaan ja kaikki halukkaat koulutetaan kullekin mieluiseen tehtävään.  Kaikille löytyy mielekästä ja mukavaa tekemistä. 

Hallituksen esitys budjetiksi kalenterivuosille 2022-2023

Sukuseuran toimintaa rahoitetaan myymällä seuran tuotteita, varsinkin uutta sukukirjaa "Tulen tähteet II", järjestämällä arpajaisia sekä jäsenmaksulla. Jäsenmaksuksi ehdotamme 20€/vuosi/jäsen.

Talousarvioehdotus vuosille 2022 – 2023 sekä toteutunut v 2019 ja 2020

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

v 2019

*

v 2020

*

v 2021

*

v 2022

*

v 2023

 

TULOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenmaksut

 

1620,00

 

1060,00

 

1000,00

 

1000,00

 

 1000,00

 

Sukutuotteet/myynnit

 

159,00

 

466,00

 

200,00

 

200,00

 

 200,00

 

Muut tuotot

 

2173,22

 

198,45

 

0,00

 

50,00

 

 0,00

 

Korot

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 0,00

 

Sukukirja

 

8760,00

 

900,00

 

800,00

 

400,00

 

 400,00

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

komissiot/hyvitykset

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00 

 

arpajaistuotto

 

0,00

 

0,00

 

200,00

 

 0,00

 

200,00 

 

Yhteensä

 

12712,22

 

2624,00

 

2400,00

 

1650,00

 

1800,00 

 

MENOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sukukokous

 

0,00

 

0,00

 

300,00

 

0,00

 

300,00 

 

matkat

 

399,81

 

117,00

 

500,00

 

400,00

 

500,00 

 

Ostot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

myyntiin

 

0,00

 

0,00

 

700,00

 

100,00

 

100,00 

 

toimistokulut

 

0,00

 

0,00

 

350,00

 

350,00

 

350,00 

 

muut kulut

 

932,55

 

1597,12

 

170,00

 

200,00

 

200,00 

 

pankki kulut

 

271,35

 

183,66

 

300,00

 

350,00

 

350,00 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukukirja

 

8373,35

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00 

 

Yhteensä

 

11804,04

 

1897,82

 

2320,00

 

1400,00

 

1800,00 

 

Voitto/tappio

 

+908,00

 

+726,63

 

+80,00

 

+150,00

 

 +/- 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukuseuran talouden ennakkonäkymät v2022 -2023

Postitusmäärät pienenevät / lähetettävä kirjeposti kuitenkin kallistuu vaikutus +/- 0

Pankkikulut kasvavat - pankit ahneempia jatkossa.

Hallituksen kokoukset / omat tilat (vain matkakuluja) 

Kirjan myyntituloja voi tulla enemmänkin vuosina 2022 ja 2023.