Liittyminen jäseneksi

Uudet jäsenet pyytävät jäsenrekisterinhoitajalta Pirjo-Helena Ahlroos,
pirjo.ahlroos [at] gmail.com (puh. +358 40 726 4222)
tilinumeron ja viitenumeron ennen jäsenmaksun maksamista.

Tai voitte täyttää liittymislomakkeen verkossa ja teihin ollaan yhteydessä.

kekalaistensukuseura.yhdistysavain.fi/liittymislomake/

Vuosijäsenmaksu on 20 euroa.

Jäsenmaksu on maksettava kunakin kalenterivuonna erikseen.