Seuran tarkoitus ja toiminta

I. SUKUSEURAN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS


1 .
Yhdistyksen nimi
on Kekäläisten Sukuseura r.y., kotipaikka Kuopion kaupunki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan sukuseuraksi tai seuraksi.

2 .
Sukuseuran tarkoituksena
on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

3.
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

  • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
  • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
  • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
  • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
  • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.