Nämä suunnitelmat käsitellään sukukokouksessa kesällä 2019. Sukukokous lopullisesti määrittää näiden sisällön. Tule mukaan päättämään!

Toimintasuunnitelman luonnos kalenterivuosille 2020-2021

Pyritään toteuttamaan seuran sääntöihin 2 ja 3 pykälään kirjattua sukuseuran tarkoitusta.

Keskitytään sukutietojen keräämiseen. 

Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja seuraava sukukokous järjestetään 2021.

Kerätään sukuseuran jäsenrekisteriin jäsenten sähköpostiosoitteita.

Pyritään siihen, ettei yksikään nykyinen seuran jäsen jäisi pois sukuseurasta. Pyrimme parantamaan tiedottamista ja esillä olemista esimerkiksi sosiaalisen mediassa ja sen avulla. Tiedottamisessa ollaan entistä aktiivisempia. Lähetetään jäsenille jäsenkirjeitä ja sähköpostia. Pidetään yllä sukuseuran Internet - ja Facebook -sivuja.

Pyritään järjestämään sukuristeily tai muu sukuseuran matka kesällä 2020. Tapahtuman yhteydessä voi olla myös kokous, jos se tuntuu tarpeelliselta.

Kannustetaan seuran jäseniä jäsenhankintatyöhön. Uusien jäsenten ja uusien hallitusjäsenten etsiminen on tärkeää ja siinnä riittää tehtävää kaikille seuran jäsenille. Uudet jäsenet otetaan innolla vastaan ja kaikki halukkaat koulutetaan kullekin mieluiseen tehtävään. Kaikille löytyy mielekästä ja mukavaa tekemistä.

Sukuseuran toimintaa rahoitetaan myymällä seuran tuotteita, varsinkin uutta sukukirjaa "Tulen tähteet II", järjestämällä arpajaisia sekä jäsenmaksulla. Jäsenmaksuksi ehdotamme 20€/vuosi/jäsen.

Hallituksen esitys budjetiksi kalenterivuosille 2020-2021

Talousarvioehdotus vuosille 2020 – 2021 sekä toteutunut v 2016

 

                       
*   * v 2018 * v 2019 * v 2020 * v 2021 * v 2022
  TULOT                    
  Jäsenmaksut   1725,00   1500,00   1000,00   1000,00    
  Sukutuotteet/myynnit   1575,00   1700,00   1000,00   1200,00    
  Muut                    
  komissiot/hyvitykset   0,00   10,00   0,00        
  arpajaistuotto   0,00   280,00   0,00    200,00    
  Yhteensä   3300,00   3480,00   2000,00   2400,00    
  MENOT                    
  sukukokous   0,00   100,00   0,00   300,00    
  matkat   205,59   500,00   500,00   500,00    
  Ostot                    
  kirjaprojekti/varaus   1201,00   1400,00   0,00   0,00    
  sukutuotteet   165,00   500,00   500,00   600,00    
  toimistokulut   495,25   350,00   350,00   350,00    
  Muut                    
  www-sivut   150,00   160,00   170,00   170,00    
  arpajaiset   0,00   100,00   0,00   100,00    
  pankkikulut   224,71   220,00   300,00   300,00    
  Yhteensä   2295,55   3330,00   1820,00   2300,00    
  Voitto/tappio   +150,00   +150,00   +180,00   +80,00    
                       

 

Sukuseuran talouden ennakkonäkymät v2020 -2021

Postikulut pienenevät / lähetettävä kirjeposti (vähennys 50 hlö)

Pankkikulut kasvavat - pankit ahneempia jatkossa.

Kirjanpitokulut / kassakirjanpito (säästö 50 e/v alkaen 2018)

Hallituksen kokoukset/ omat tilat (vain matkakuluja)

Kirjaprojektin kulut saattavat kasvaa v2019 jonkin verran.

Kirjan myyntituloja voi tulla enemmänkin vuonna 2020.